AFVALBEHEER

Afvalbeheer

Sorteren van al ons afval, “proper” verwijderen van detergenten, reiniging en hergebruik van containers.

Recyclage

■ Wij recycleren 100% van het papier, de plastic, het karton en de drukplaten

■ 97% van de componenten van onze digitale persen zijn recycleerbaar of herbruikbaar.

Wij verontreinigen het milieu niet

■ De vloer van de opslagruimte voor de inkt en de producten is voorzien van een dubbele beveiliging tegen doorsijpelen in de bodem. We beschikken ook over afvaltanks.